ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
01208 วว. หารือ บริษัท อ.ส.ม.ท จำกัด (มหาชน) แนวทางสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล  [ 0 ] [ 18 ]   2019-02-15 ไม่มีข้อคิดเห็น
01207 วว. / บริษัทสยามคูโบต้าฯ สานพลังประชารัฐ เสริมแกร่ง ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม  [ 0 ] [ 29 ]   2019-02-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
01206 วว. ร่วมกับ วศ. จัดกิจกรรมพบผู้ประกอบการภาคใต้ เปิดตัวโครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  [ 0 ] [ 31 ]   2019-02-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
01205 สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช วว. ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร รุกขกร  [ 0 ] [ 14 ]   2019-02-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
01204 วว. โปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต  [ 0 ] [ 38 ]   2019-02-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
01203 วว.ต้อนรับ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย และคณะสภาเครือข่ายอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์​ยางไทย​ สปป.ลาว​  [ 0 ] [ 28 ]   2019-02-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
01202 วว./ วศ. พบผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดตัวโครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  [ 0 ] [ 81 ]   2019-02-11 ไม่มีข้อคิดเห็น
01201 ผู้ว่าการ วว. และคณะผู้บริหาร ต้อนรับกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย  [ 0 ] [ 55 ]   2019-02-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
01200 วว./กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สร้างอัตลักษณ์สินค้าสหกรณ์ สู่ศูนย์กลางศึกษาดูงานชุมชน  [ 0 ] [ 48 ]   2019-02-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
01199 วว.ผนึกกำลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ยกระดับผู้ประกอบการโอทอป เอสเอ็มอี ด้วย วทน.  [ 0 ] [ 35 ]   2019-02-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
01198 วว. / กฟผ. ร่วมหารืองานวิจัยพัฒนาปีงบประมาณ 2562  [ 0 ] [ 56 ]   2019-02-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
01197 วว. ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร...เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ จ. เพชรบุรี  [ 0 ] [ 48 ]   2019-02-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
01196 วว.จับมือ พพ. เผยผลสำเร็จ “โครงการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล”  [ 0 ] [ 78 ]   2019-02-01 ไม่มีข้อคิดเห็น
01195 นายกรัฐมนตรีพบเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนรายย่อย กลุ่มบริหารจัดการน้ำชุมชน กลุ่มประชารัฐรักสามัคคี เพื่อใช้ วทน. ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน แก่เศรษฐกิจฐานราก พร้อมรับมอบสมุดปกขาว “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สู่แนวทางปฏิบัติ”  [ 0 ] [ 76 ]   2019-02-01 ไม่มีข้อคิดเห็น
01194 วว. จับมือ วศ. จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ SMEs ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  [ 0 ] [ 112 ]   2019-01-28 ไม่มีข้อคิดเห็น
01193 วว. และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ  [ 0 ] [ 81 ]   2019-01-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
01192 วว.เปิดตัว “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย” วิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการ...สาหร่ายอย่างครบวงจร แห่งเดียวในประเทศไทย  [ 0 ] [ 112 ]   2019-01-25 ไม่มีข้อคิดเห็น
01190 วว.ลงนาม ปตท.สผ. ร่วมมือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  [ 0 ] [ 81 ]   2019-01-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
01189 วว./อพท.พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สังคโลกจังหวัดสุโขทัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ผู้ประกอบการ พร้อมสืบสาน อนุรักษ์ จากรุ่นสู่รุ่น  [ 0 ] [ 66 ]   2019-01-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
01188 ผู้ว่าการ วว. ให้สัมภาษณ์ Investment Guide …. The Report : Thailand 2019  [ 0 ] [ 60 ]   2019-01-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
01187 วว. ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในการประชุม ครม.สัญจร @ จังหวัดลำปาง  [ 0 ] [ 110 ]   2019-01-15 ไม่มีข้อคิดเห็น
01186 ผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เยี่ยมชมบูธกิจกรรม "O : Oxygen " ของ วว. เนื่องในงานถนนสายวิทย์ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  [ 0 ] [ 76 ]   2019-01-11 ไม่มีข้อคิดเห็น
01185 วว. ลงนาม บริษัท ยูนิตี้ เมดิเทค จำกัด ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแผ่นประคบร้อนเพื่อกายภาพบำบัด พร้อมร่วมกันต่อยอดงานวิจัยพัฒนาผงบรรจุและรูปแบบแผ่นประคบร้อนจากวัสดุธรรมชาติ  [ 0 ] [ 92 ]   2019-01-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
01184 วว.ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  [ 0 ] [ 70 ]   2019-01-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
01182 วว. ลงนามความร่วมมือ การประปานครหลวง และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ... ใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อประโยชน์สูงสุด ลดต้นทุนซ้ำซ้อนของหน่วยงานด้วยการบริหารจัดการที่ดี  [ 0 ] [ 106 ]   2019-01-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
กำลังแสดงหน้าที่ 1/45 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537