การยืดอายุการเก็บมะม่วงดองแช่อิ่ม

ปนิดา  บรรจงสินศิริ ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร

     มะม่วงดองแช่อิ่ม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำเนื้อมะม่วงดองมาแช่น้ำเชื่อมให้มีความหวานที่พอเหมาะ ที่นิยมผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีลักษณะการขายโดยบรรจุเนื้อในถุงพลาสติก ซึ่งมีอายุการเก็บรักษา 3-7 วัน ที่อุณหภูมิห้องหรืออาจอยู่ได้ 14 วัน ในตู้เย็น การยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงดองแช่อิ่มเป็นความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดังนั้น วว. จึงได้ทดลองศึกษาและสรุปวิธีการเก็บรักษามะม่วงแช่อิ่ม ดังนี้

  • นำมะม่วงดองแช่อิ่ม ที่มีความหวานพอเหมาะบรรจุถุงพลาสติกชนิดทนร้อน (อุณหภูมิน้ำเดือด 100 ° ซ ) พร้อมใส่น้ำเชื่อมที่มีความเข้มข้น 30 % (น้ำหนัก/น้ำหนัก) อุณหภูมิ 80 ° ซ แล้วปิดผนึกปากถุงให้ไม่มีอากาศเหลืออยู่ภายใน และนำไปแช่น้ำเย็นทันที

  • ผลิตภัณฑ์มะม่วงดองแช่อิ่มที่บรรจุในภาชนะด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้น สามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิห้องนานประมาณ 2 เดือน โดยมีลักษณะเนื้อมะม่วงยังคงความกรอบ และตรวจไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ที่มาตรฐาน อย. กำหนด

 
 


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร

35 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร.: (662) 577-9000, 577-9155-6
โทรสาร : (662) 577-9009, 577-9128

E-mail : Sumalai@mozart.inet.co.th