ความเชี่ยวชาญ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทดสอบ และให้คำปรึกษาและแนะนำทางด้านวิศวกรรม โดยสามารถให้บริการทดสอบวัสดุ ชิ้นส่วนระบบขนส่งทางรางได้อย่างครบวงจร

Read More

บริการทดสอบฯ

ศทร. สามารถให้บริการทดสอบตาม ข้อกำหนด รฟท. มอก. และมาตรฐานสากล เช่น (SRT) B.E. 2546, TIS 2528‐2553, AAR, AREMA, BS EN 13481, 13146, 13230, 14730,…

Read More

ผลงานเด่น

 ผลงานเด่นในปี 2560 การทดสอบ Fatigue resistance test เครื่องยึดเหนี่ยวราง งานทดสอบ pull-out หมอนคอนกรีตอัดแรง การทดสอบ stroke rolling load test งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก ช่วงสถานีกรุงเทพ-หัวหมาก และย่านจิตรลดา-มักกะสัน การทดสอบการประเมินความต้านทานการล้ารอยเชื่อม flash-butt…

Read More
ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต

PRATIP VONGBANDIT PH.D.

ความเชี่ยวชาญ : การวิเคราะห์ความเสียหายชิ้นส่วนอุตสาหกรรม (Failure Analysis) ไทรโบโลยี (Tribology)

ดร.อาณัติ หาทรัพย์

Anat Hasap Ph.D.

ความเชี่ยวชาญ : การทดสอบความล้า การสั่นสะเทือน การประเมินอายุผลิตภัณฑ์ การออกแบบอุปกรณ์ การทดสอบ

นายภณสินธุิ์  ไพทีกุล

Mr. Phanasindh Paiteekul

ความเชี่ยวชาญ : การทดสอบทางกล ความล้า การสั่นสะเทือน การออกแบบอุปกรณ์ การทดสอบ

นายภานุวัฒน์  หมัดเจริญสุข

Mr. Bhanuwat Madcharoensukh

ความเชี่ยวชาญ : การทดสอบความล้า การสั่นสะเทือน การประเมินอายุผลิตภัณฑ์ การออกแบบอุปกรณ์ การทดสอบ