แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี60

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ลงประกาศที่ หัวข้อประกาศ
03 ก.ค. 2560สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560
02 พ.ค 2560สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560
06 ธ.ค. 2559สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
01 ก.ย. 2559สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559
01 ส.ค. 2559สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม๒๕๕๙
01 มิ.ย. 2559สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
03 พ.ย. 2558สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558
03 ส.ค. 2558สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558
01 ก.ค. 2558สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558
04 ก.ค. 2557สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2557
03 ก.ค. 2557สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2557
02 มิ.ย. 2557สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2557
03 เม.ย 2557สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2557
02 ธ.ค. 2556สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556
06 พ.ย. 2556สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2556
03 ต.ค. 2556สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2556
07 ม.ค. 2554สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2553
01 มิ.ย. 2553สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2553
05 พ.ย. 2550สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2550
29 มิ.ย. 2550สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนมิถุนายน 2550