ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

(เฉพาะที่กำลังเปิดยื่นซองหรือเปิดขาย เรียงตามวันที่ยื่นซอง)ดูประกาศ 100 รายการล่าสุด >>
วันที่ยื่นซอง วันที่ขายซอง เลขที่ เรื่อง
20 ก.พ. 256213 ก.พ. 2562 จ. 41/2562
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เครื่อง LCMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๕.๓๐ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ๓๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
25 ก.พ. 256225 ก.พ. 2562 - ..
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด (ครั้งที่2) กำหนดรับฟังคำชี้แจ้งรายละเอียดและดูพัสดุที่ขายทอดตลอด วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-09.30 เริ่มประมูลเวลา 09.45 น.
ผู้สนใจที่จะเช้าร่วมประมูลในครั้งนี้ สอบถามข้อมูลได้ที่ น.ส.ชมพูนุท มีชำนาญ และ น.ส.อภิรมฤดี แจ่มจันทร์ โทร 02-5779317

ดูประกาศ 100 รายการล่าสุด >>

Copyright ©2019 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป. (TISTR is a non-profit organization)
[ ไปเว็บเวอร์ชันเก่า ]