วว. จับมือ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีร่วมมือด้านวิชาการ …พัฒนางานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
วว. รับรางวัล Silver Award ในการประกวดนิทรรศการมหกรรมงานวิจัยแห่งขาติ ประจำปี 2561 จากผลงานวิจัย “วว.เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพาราด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม"
พิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ปี 2561